Siedziba firmy Warszawa:

ul. Łucka 18 lok. 1701A, 00 – 845 Warszawa,
tel./fax 022 654 30 11, 022 654 30 12
tel. kom. 606 106 010

Całodobowe Stanowisko Dowodzenia:
tel. 22 654 18 28
tel. 22 654 18 58
tel. 22 654 21 57
tel. kom. 604 985 260, 519 030 799

Filia Płońsk
ul. Piaskowa 9 B, 09 – 100 Płońsk
tel./fax 023 662 22 08
tel. kom. 604 622 360, 519 030 806

Filia Poznań
ul. Daleka 9/11, 60-124
tel. kom. 608 382 052, 519 030 816