Konwoje są jednym z najbardziej ryzykownych działań, jakie powierzają nam nasi Klienci. Zabezpieczamy przewóz gotówki, papierów wartościowych, dokumentów oraz innych dóbr o znacznej wartości. Bierzemy pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przesyłki od momentu pobrania do chwili dostarczenia na miejsce. Szczególnie dbamy o odpowiednie uzbrojenie oraz wyszkolenie załóg konwojowych (pracownicy systematycznie ćwiczą strzelanie oraz taktykę i technikę działań konwojowych).

Każdy konwój jest wyposażony w broń palną, kamizelki kuloodporne i środki łączności bezprzewodowej. Załogi używają specjalistycznych toreb z sygnalizacją dźwiękową i paralizatorem. Korzystają z pojazdów przystosowanych do konwojowania, w tym z bankowozów o najwyższej klasie opancerzenia C-2 i M-2.

Działania załóg konwojowych są monitorowane przez stanowisko kierowania, a ponadto są śledzone przez specjalny system GPS.

Każdy konwój realizowany przez Agencję Ochrony Osób i Mienia ZUBRZYCKI jest ubezpieczony. Agencja bierze pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przesyłki od momentu jej pobrania do chwili dostarczenia do odbiorcy.