Grupy InterwencyjneGrupy Interwencyjne - Całodobowo Agencja Ochrony "ZUBRZYCKI" dysponuje grupami interwencyjnymi.
Każdy patrol występuję w składzie dwuosobowym wyposażonym zgodnie z Ustawą o Ochronie Osób i Mienia z dnia 22 sierpnia 1997r.

W zależności od trasy (rewiru) działania patrolu, ilość obiektów będących pod jego ochrona jest różna i wynosi od 18 do 28. Uzależnione jest to odległościami od poszczególnych obiektów, dobieranymi w ten sposób by czas dojazdu do każdego z nich niezależnie od pory doby nie przekroczył 5 minut.
Do podstawowych zadań patrolu interwencyjnego (PI) należy przemieszczanie się po terenie miasta i dozorowanie na wyznaczonej trasie (rewirze) obiektów z zadaniem, natychmiastowego do nich dojazdu po otrzymaniu sygnału, wezwania oraz:

  • potwierdzenia przyczyn wezwania,
  • wezwanie Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia ratunkowego (w zależności od potrzeb) o ile nie zostało jeszcze wezwane,
  • potwierdzenie po przybyciu na miejsce zakresu i stopnia zagrożenia osób i mienia,
  • podjęcie ewentualnej interwencji w stosunku do sprawców zdarzenia na zewnątrz obiektu,
  • udzielenie pomocy poszkodowanym,
  • zabezpieczenie śladów na miejscu zdarzenia,
  • udzielenie informacji i pomocy przybyłym na miejsce zdarzenia policjantom, strażakom lub pracownikom pogotowia ratunkowego.