Stacja Monitorowania (CMA) A. O. ,,ZUBRZYCKI'' w Płońsku

monitoring1. Stacja Monitorowania - monitoring alarmów

(CMA) Centrum Monitorowania Alarmów (monitoring alarmów)  mająca swoją siedzibę w Płońsku przy ul. Mazowieckiej 9, istnieje od 1997r. Jest to zespół systemów informatycznych, służący do bieżącego (w czasie rzeczywistym) całodobowego dozoru  monitorowania ochranianych obiektów. Skuteczność monitoringu oparta jest na niezawodności najnowocześniejszych systemów monitorujących oraz na doświadczeniu specjalnie wyszkolonych pracowników  dyspozytorów Stacji Monitorowania.

2. Zasada działania Stacji Monitorowania

Działanie Stacji Monitorowania oparte jest na podłączeniu lokalnego systemu alarmowego znajdującego się na obiekcie do specjalnego nadajnika radiowego bądź GSM. W przypadku naruszenia strefy, centrala alarmowa poprzez nadajnik wysyła do CMA sygnał o zagrożeniu.

Następnie sygnał ten jest analizowany i przesyłany do załogi interwencyjnej, która podejmuje natychmiastową interwencję na danym obiekcie. Jednocześnie dyspozytorzy powiadamiają o zaistniałym zdarzeniu osoby bądź instytucje wskazane przez właściciela/użytkownika obiektu w ,,karcie obiektu''.

System monitoringu oprócz nadzoru i rejestrowania sygnałów alarmowych takich jak ,,napad'' , ,,włamanie'' bądź ,,sabotaż'', kontroluje także parametry pracy systemów alarmowych:

  • łączność CMA z obiektem (testy systemów)
  • braki zasilania oraz sprawność akumulatorów
  • uzbrojenia i rozbrojenia systemów alarmowych
  • inne zdarzenia np. : pożar, zalanie itp.

Wszystkie zdarzenia dotyczące chronionego obiektu są automatycznie zapisywane i magazynowane w pamięci komputera z uwzględnieniem daty oraz dokładnego czasu i mogą być udostępnione na każde życzenie Klienta.

Kolejność działań po odebraniu sygnału alarmowego

  1. W przypadku otrzymania sygnału (włamania, napadu), dyspozytor wysyła patrol interwencyjny w celu ujęcia sprawców i kontaktuje się z właścicielem, aby uzyskać lub przekazać informacje, w zależności od rodzaju zdarzenia.
  2. Alarm fałszywy odwoływany przez abonenta jest traktowany jako fałszywy po uprzednim podaniu hasła Dyspozytorowi CMA.
  3. Braki uzbrojeń systemów alarmowych w obiektach o wyznaczonym czasie są sprawdzane i ustalane z właścicielem.
  4. Wszelkie inne informacje dotyczące zdarzeń w obiekcie (awaria systemu alarmowego, brak zasilania sieciowego, brak łączności) są na bieżąco przekazywane właścicielowi.
  5. Wydruki zdarzeń w obiekcie są udostępniane na każde życzenia abonenta.
  6. W zależności od rodzaju obiektu abonent indywidualnie ustala zakres informacji, które chce otrzymywać z CMA.

Możliwe jest wynajęcie sprzętu elektronicznego, stawka jednostkowa za usługę jest konsultowana z Klientem. Oferujemy również usługę konsultacji i doradztwa technicznego przy zakupie sprzętu.